W roku szkolnym 2008/2009 członkami Klubu zostali:

Uczniowie klasy I a: Jan Grabowiecki, Piotr Jarmoszko, Patrycja Kiśluk, Halina Krynicka, Karolina Szubzda i Ewa Zieniuk.

W wyniku wyborów wyłoniono nowy zarząd w składzie:
 • Marzena Karbowska – prezes
 • Natalia Sołjan – wiceprezes
 • Marta Sienkiewicz – sekretarz
 • Karolina Szubzda - skarbnik
W roku szkolnym 2007/2008 do klubu dołączyli:

Agata Bernacka, Katarzyna Grajewska, Natalia Sołjan, Marzena Karbowska, Marta Sienkiewicz i Sylwia Lewicka.

W skład zarządu weszli:
 • Michał Suchwałko – prezes
 • Łukasz Gryniewicz – wiceprezes
 • Izabela Ciuchno – sekretarz
 • Edyta Sienkiewicz - skarbnik
W roku szkolnym 2006/2007 Klub poszerzył się o nowych członków:

Z klasy I a:

Izabela Paula Ciuchno,
Katarzyna Jarmoszko,
Edyta Sienkiewicz,
Justyna Wołejko,
Łukasz Grynio-Gryniewicz,
Łukasz Kołek-Kołodziejczyk,
Michał Suchy-Suchwałko,

z klasy I c:

Wioleta Zajkowska,

z klasy II a:

Justyna Sienkiewicz,
Patrycja Zajkowska,

z klasy II b:

Magdalena Juchniewicz,
Anna Kołodziejczyk,
Anna Osiecka,
Dominika Piluk,
Urszula Smarżewska,
Anna Toczko.

W skład nowego zarządu weszli:
 • Magdalena Juchniewicz - prezes
 • Michał Suchwałko - wiceprezes
 • Justyna Sienkiewicz – sekretarz
 • Anna Kołodziejczyk – skarbnik

W roku szkolnym 2005/2006 do Klubu dołączyli:

Magdalena Sławińska, Justyna Bojarzyńska, Monika Bałdan, Marek Sokołowski.

W roku szkolnym 2004/2005 w skład nowego Zarządu weszli:
 • Szymon Borowski – prezes
 • Agnieszka Pacewicz – wiceprezes
 • Urszula Sokołowska – sekretarz
 • Maciej Grabowiecki. – skarbnik
Członkowie Klubu:

Agnieszka Pacewicz, Dawid Borowski, Leszek Bielawski, Szymon Borowski, Bartosz Borowski, Krzysztof Busłowski, Urszula Sokołowska, Maciej Grabowiecki.

W skład pierwszego Zarządu SKE (2.04.2004) weszli:
 • Anna Kopeć - prezes
 • Tomasz Makarewicz - wiceprezes
 • Edyta Toczko – sekretarz
 • Katarzyna Mackiewicz - skarbnik.
Członkowie Klubu w roku szkolnym 2003/2004:

Agnieszka Kopeć, Urszula Daszkilewicz, Edyta Toczko, Katarzyna Mackiewicz, Izabela Gałażyn, Anna Wysocka, Piotr Łabanowski, Paweł Turel, Anna Gajewska, Krzysztof Jaroszewicz, Tomasz Makarewicz